Χρυσοστόμου Σμύρνης 117-119, 183 45 Μοσχάτο, Τηλ.: 210 4836 698