Λέει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Τριβυζάκης.

Μιχάλης Τριβυζάκης

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

 

Για εμάς, αποστολή είναι η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, και η παροχή αξιόπιστων εργαστηριακών εξετάσεων με ταυτόχρονη και απαρέγκλιτη τήρηση του ιατρικού απορρήτου

και γενικότερα των ιατρικών κανόνων και δεοντολογίας.

 

Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιούμε γνώση, μεθόδους και εξοπλισμό με τέτοιο τρόπο ώστε

να εκτελούμε μικροβιολογικές, βιολογικές, βιοχημικές και ανοσολογικές εξετάσεις με ταχύτητα,

να παράγουμε αξιόπιστα αποτελέσματα και να αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

με τους πελάτες μας αλλά και με τους θεράποντες ιατρούς τους.

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας:

• Θέτουμε μετρήσιμους στόχους

• Παρέχουμε τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των στόχων

• Παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται

  η ποιότητα και η αξιοπιστία τους και να ικανοποιούνται οι πελάτες μας

• Εφαρμόζουμε τις διεργασίες και τις επιμέρους δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται

  στο σύστημα και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωσή τους.

 

Με την εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2008

στοχεύουμε στην ικανοποίηση των πελατών μας, λειτουργώντας πάντα με σεβασμό στον

όρκο του Ιπποκράτη.

 

Χρυσοστόμου Σμύρνης 117-119, 183 45 Μοσχάτο, Τηλ.: 210 4836 698